Folkpartiet satsar på ett livskraftigt näringsliv
Bakom de stora rikstäckande partierna står de regionala kontoren där gräsrötterna verkar. Nu pågår arbetet inför valet 2002 för fullt hos Folkpartiet i Västra Götalandsregionen där förbättringar av infrastruktur och sjukvård är stora frågor.
Lars Gerhard Westberg har 18 år i läraryrket bakom sig och skolan är också en av Folkpartiets hjärtefrågor. De sista 15 åren har han varit verksam som heltidspolitiker och är nu ordförande för Folkpartiet i Västra Götalandsregionen.
Sammanslagningen av området som i realiteten började fungera 1999 har resulterat i landets, till antalet invånare räknat, näst största region.
- Det har inte varit helt problemfritt men fördelarna är klart övervägande, säger Lars Gerhard.
Han pekar bl.a. på vikten av fungerande infrastruktur, en fråga som ligger honom varmt om hjärtat, och hänvisar till Borås-områdets påtagliga expansion inom näringslivet som en direkt följd av motorvägen till Göteborg.

Nästa stora infrastrukturvision gäller en järnvägsutbyggnad från Göteborg via Landvetters flygplats till Jönköping, och vidare till Stockholm. Den ska trafikeras av snabbtåg.
- Konkreta och bra åtgärder som ger en bra avspegling i näringslivet, menar Lars Gerhard.
Det finns många fritidspolitiker i regionen. Morgan Hjalmarsson som har en anställning i den grafiska branschen är även ledamot av kommunstyrelsen. Anne-Mari Ekström som driver en egen verksamhet med data och datautbildning är ordförande för den lokala föreningen för att nämna några.

En tydlig trend inom politiken är att partierna kommer att organisera sig i hela regionen. De två huvudsakliga målen för Lars Gerhard och Folkpartiet i regionen är ett livskraftigt näringsliv och en bättre sjukvård.
Lars Gerhard tycker att det råder en partiöverskridande enighet i många viktiga regionala utvecklingsfrågor idag och känner sig särskilt nöjd med den införda vårdgarantin. Något som vi säkerligen kommer att få höra mer om på stadens gator och torg de närmaste månaderna.
Man upplever även en mycket god utväxling på investeringarna som genomförs med regionens pengar. Tack vare EU-stöd samt statliga pengar har kapital kunnat delats ut i olika tillväxtprojektet inom regionen.

Folkpartiet Borås

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0521-275709
Fax: 0521-275709


Email:
lars-gerhard.westberg@vgregionen.se

Hemsida:
www.folkpartiet.se

Adress:
Folkpartiet Borås
Box 511
50314 Borås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN